info@lumenswerkt.nl Cora van Hal 06 52 74 64 58 | Vera Peeters 06 27 32 94 88

Verwijzers

Jonge moeders zullen er altijd blijven: Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ze goed op te vangen en om hen een toekomst te bieden.

Wij zijn een expertisecentrum voor jonge moeders en jonge zwangere meiden, kortweg JeM.
Wij zijn maatschappelijk werkers en SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.

JeM biedt onder andere:

 • besluitvormingsgesprekken bij twijfels rondom ongeplande zwangerschap
 • een integraal hulpaanbod voor jonge (aanstaande) moeders tot en met 23 jaar door middel van:
 1. een kennismakingsgesprek
 2. het volgen van een individueel traject
 3. groepsactiviteiten

Het traject bestaat facultatief uit zwangerschapsbegeleiding, materiële hulpverlening, ontmoetingsactiviteiten, psychosociale begeleiding, deelname aan een jonge-moeder-groep, opvoedondersteuning, hulp bij scholing en werk etc.

Voor direct betrokkenen, verwijzers en andere professionals dient JeM als kenniscentrum en vraagbaak.

Naast de zwangere vrouwen zelf en hun mannen, ouders en andere persoonlijk betrokkenen, kunnen ook verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en leerkrachten bij ons terecht met vragen en kunnen zij jonge (aanstaande) moeders naar ons verwijzen.

Samen werken we zo aan:

 • het versterken van de zelfredzaamheid van de jonge moeders
 • stimuleren eigen kracht
 • vergroten weerbaarheid
 • bieden toekomstperspectief
 • talentontwikkeling
 • stimuleren burgerparticipatie

Aanmelden kan gemakkelijk via ons contactformulier: een verwijsbrief is niet nodig en de geboden ondersteuning is gratis.

Neem contact met ons op